Paper Index

Paper Presentation I: Multimedia Interactions

Session A

10:50-11:50   Kainan University Zhuo Ye Building (B Building B103)
Yan Han Lin, Jiang Yang Wang, Jeng Jie Wang and Hao-Chiang Koong Lin,
Yan Han Lin, Jiang Yang Wang, Jeng Jie Wang and Hao-Chiang Koong Lin,
A Tentative Program for Taijiquan as Interactive Performance
Shingkwei Tzeng
Mikako Mizuno

Session B

10:50-11:50   Kainan University Zhuo Ye Building (B Building B105)
Chih-Fang Huang and Chi-Jung Li
Che-Yi Hsiao and Chih-Fang Huang
Ying-Lung Chen

Paper Presentation II: Sonic Arts Technology and Aesthetics

Session A

15:00-16:00   Kainan University Zhuo Ye Building (B Building B103)
A Presentation of the ZURE-MOKUGYO
Toshiyuki Horie
Toshiyuki Horie
Kang Changhe
Toshihiro Kita and Naotoshi Osaka
The Thin Black Line Project 2012
Seongah Shin and Wei-Pao Nien

Session B

15:00-16:00   Kainan University Zhuo Ye Building (B Building B105)
Ping-Hsun Chen
Chih-Fang Huang
Li-Chuan Tang